راهنمای کار با سامانه استعلام تاییده استاندارد

1- جهت استعلام کد رهگیری تاییدیه پروژه و یا کد ردیابی استاندارد تولید کننده را در کادر رو به رو وارد فرمایید

2 - در صورتی خواستار رهگیری تاییدیه پروژه بر روی دکمه پروژه و در غیر این صورت بر روی تولید کننده کلیک فرمایید

3 - بر روی دکمه استعلام کلیک فرمایید و منتظر نتیجه باشید

اطلاعات رهگیری

کد رهگیری پروژه ساختمانی را در کادر بالا وارد نموده و بر روی دکمه استعلام کلیک فرمایید

کد ردیابی استاندارد تولید کننده را در کادر بالا وارد نموده و بر روی دکمه استعلام کلیک فرمایید